Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

Boodskap van die Hoof

 

Die wete dat God self die kroon van sy Skepping aan ons as personeel toevertrou het, maak dat dit vir ons ‘n wonderlike voorreg is om by Laerskool Hermanstad betrokke te kan wees.

As personeel doen ons dit waarvoor ons opgelei is met passie en is ons entoesiasties oor ons beroep. 

As personeel streef ons daarna dat Laerskool Hermanstad ‘n ruimte sal wees waar God gedien word en Hy die middelpunt van ons handel en wandel sal wees.  Hierdie strewe word gesimboliseer deur die kruis wat ons by ons parkeerarea opgerig het. 

Die Woord van God gebruik ons as rigsnoer en vorm die grondslag van ons waardesisteem.  Ons leerders se gedrag word geskoei op die volgende waardes nl:  Trots, Eerlikheid, Respek, Dankbaarheid, Diensbaarheid, Vertroue en Geloof.

By Laerskool Hermanstad het ons onsself verbind tot Akademiese uitnemendheid soos wat gemanifesteer word in die Jaarlikse Nasionale Assesseringsuitslae (ANA) van die afgelope paar jaar.

 

 

Ons visie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image