Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS :   2 0 1 4

S K O O L R E Ë L S

 

 

1.                  HOEKOM ‘N GEDRAGSKODE?

Met die Gedragskode vir leerders poog ons om ordelike en effektiewe onderrig te bevorder en poog ons ook om die leerder te begelei tot die ontwikkeling / verwerwing van selfdissipline.

2.                   Volgens die SA Skolewet Artikel 8(4) is alle leerders verplig om te voldoen aan die vereistes van die gedragskode van

die skool wat hulle bywoon.

                                                                                  

3.                  ELKE HERRIE HET DIE REG:

          3.1     Om te werk en te leer sonder enige steurnisse.

          3.2     Om hoflik en met respek behandel te word.

          3.3     Om in ‘n skoon, veilige en ordelike omgewing te werk.

          3.4     Op ‘n billike verhoor by beweerde oortredings.

                                                                                                         

4.                  ALGEMENE SKOOLREËLS

4.1     SKOOLTYE:    

4.1.1         Gr. 1 - 3   :         Maandag tot Vrydag         07:25 - 13:00

4.1.2         Gr 4 - 7    :                                                   07:25 - 13:45

4.2     Leerders wat langer as 3 dae afwesig is moet by hulle terugkeer ‘n mediese sertifikaat indien en vir minder as 3 dae ‘n brief van hulle ouers.

4.3     Indien ‘n leerder gedurende skooltyd die skool moet verlaat moet die persoon (met die ouer se skriftelike toestemming) wat die leerder kom haal eers die register by die kantoor voltooi.  Geen kind sal op sy eie verantwoordelikheid toegelaat word om die skoolterrein te verlaat nie.

4.4 SKOOLDRAG:      

             4.4.1         Geen klere mag onder ‘n dogter se rok uitsteek nie!

4.4.2        Slegs die voorgeskrewe skooldrag mag gedra word.

4.4.3        Die dag waarop ‘n leerder verjaar mag die leerder gratis gewone klere dra.

4.5     ALGEMENE VOORKOMS:     

4.5.1     HARE:   DOGTERS

4.5.1.1 Hare langer as die kraag moet vasgemaak word.

4.5.1.2 Geen uitspattige haarstyle, of haarkleure word toegelaat nie.

4.5.1.3 Net rooi, of swart rekkies en knippies.  Net Prefekte wit knippies en rekkies.

4.5.1.4 Hare moet altyd skoon en netjies wees.

4.5.1.5 Kuiwe mag nie oor wenkbroue hang nie.

4.5.1.6 Geen los slierte nie

4.5.1.7 Kopluise is hoogs aansteeklik en ‘n leerder wat daarmee besmet is, moet dadelik die probleem aanspreek.

4.5.2     HARE:      SEUNS

4.5.2.1 Hare moet kort, skoon en netjies wees.

4.5.2.2 Geen uitspattige haarstyle of gekleurde hare word toegelaat nie. ‘n Personeellid kan enige tyd ‘n seun ver-bied om gel te dra as sy hare nie kort en netjies is nie. (Uitspattige haarstyle soos Spike-style, Mowhawk of Mullet is verbode).  Seuns mag net gel dra indien dit netheid sal bevorder

4.5.2.3 Kuiwe nie oor wenkbroue nie.

4.5.2.4 Kopluise is ‘n hoogs aansteeklike siekte en die leerder wat daarmee besmet is, moet dadelik die probleem           aanspreek.

 

4.5.3     JUWELE:

4.5.3.1 Leerders dra geen hangertjies, armbande of ringe nie ( behalwe vir mediese redes of “crisis on call”.)

4.5.3.2 Dogters mag slegs een seëlring dra.

4.5.3.3 Slegs klein goue of silwer knoppies of gladde ringetjies word as oorkrabbertjies toegelaat vir dogters.

4.5.3.4 Oorkrabbertjies mag slegs in oorbelle gedra word, nie in oorskulpe nie.

4.5.3.5 Seuns: geen oorversiering.

4.5.3.6 Ongeoorloofde juwele word vir die dag geskut waarna die betrokke leerder dit by die betrokke personeellid mag afhaal.

4.5.3.7 Horlosiebandjies moet sonder versierings wees (charms)

4.5.4    NAELS EN GRIMERING  :

4.5.4.1 Naels moet kort en netjies gehou word en mag nie oor die vingerpunte steek nie.

4.5.4.2 Dogters mag slegs kleurlose naellak op vingers + tone gebruik.

4.5.4.3 Geen grimering word toegelaat nie. (Selfs vorige dag sin)

4.5.5     GEWONE KLERE DAE

4.5.5.1 Soos tydens skooldrag:

  • Geen stywe of noupassende klere
  • Lae halse
  • Geen kort rompies / rokkies
  • Kortbroeke moet nie meer as agt vingers bokant knie wees nie
  • Geen spagetti toppies nie
  • Onderklere mag nie uitsteek nie.

          4.6   TASSE:

4.6.1 Geen tas wat handboeke of skrifte beskadig, mag gedra word nie.

4.6.2 Tasse word soggens in rye voor die registerklasse geplaas.

4.6.3 Geen leerder mag in ‘n ander leerder se tas krap nie.

4.6.4 Leerders moet hulle tasse voor pouse by die betrokke klas sit, waar hulle na afloop van pouse ‘n les sal ontvang.

 

4.7   SELFONE :

Geen selfone mag aangeskakel wees op die skoolterrein nie.  Selfone MOET gebêre word in die voogonderwyser se kluis.  

4.8   KLEEDKAMERS:

4.8.1 Gr. 1 en Gr. 2 het hulle eie kleedkamers.

4.8.2  Elke  leerder het ‘n verantwoordelikheid ten opsigte van die netheid van die kleedkamers.

4.8.3 Leerders moet dadelik probleme en ongerymdhede wat in die kleedkamers voorkom, in die kantoor rapporteer.

4.8.4 ‘n Seun / Dogter kaartjie moet gedra word indien ‘n kind tydens klasse badkamer toe gaan.

4.9     TERREIN:

4.9.1 Hou die terrein altyd netjies.  Gooi papiere in die asblikke.

4.9.2 Geen plante of struike mag beskadig word nie EN geen blomme mag gepluk word nie.

4.9.3 Geen voëleiers of babavoëltjies mag gevang of verwyder word nie.

4.9.4 Bome, struike en ander plante mag nie beskadig word nie.

4.9.5 Geen leerder mag die terrein gedurende skoolure of voor skool sonder die nodige toestemming verlaat nie.

4.9.6 Geen leerder mag op die speelterrein vertoef, na afloop van pouse nie.  Tree dadelik aan.

4.9.7 Verlore goedere wat opgetel word moet by die kantoor ingehandig word.

4.9.8 ‘n Leerder wie siek raak tydens skooltyd moet met die voogonderwyser se toestemming by die kantoor aanmeld vir hulp.

4.9.9 Geen leerder mag met ‘n brandblusser peuter nie.

4.9.10 Rook is verbode op die skoolterrein, asook buite die skool in skooldrag.

4.9.11 Fietse moet in die fietsklas gebêre word.

4.9.12 Leerders mag nie in die skoolterrein op hulle fietse of skaatsplanke ry nie, ook nie op die stoepe nie.

4.9.13 Geen leerder mag by personeel se voertuie wees nie.

4.9.14 Gedurende pouse mag geen leerder in die saal of in die klas of op die stoepe sonder toesig wees nie.

4.9.15 Rugby of “Red Rovers” mag nie pouses gespeel word nie.

4.9.16 Geen krieketbal/harde bal mag skooltoe gebring word nie.

4.9.17 Geen speelgoed, messe ens mag skooltoe gebring word nie.

4.9.18 Voogonderwys + voogklas is verantwoordelik om terrein skoon te hou met personeellid se speelgronddiens.

4.10   SIEK LEERDERS:

4.10.1 Geen leerder wat siek is mag skooltoe kom nie.

4.10.2 Na afwesigheid weens siekte moet ‘n afwesigheidsbrief (geteken deur die ouer) aan die registeronderwyser gestuur word.

4.10.3 Indien ‘n leerder gedurende ‘n formele toets afwesig is, word die  hertoets die daaropvolgende Maandag geskryf gedurende saalperiode.  ‘n Leerder mag alleenlik die hertoets skryf, indien ‘n doktersertifikaat of ‘n brief van die kliniek ingehandig word voor die tyd.

4.10.4 Indien ‘n leerder by die skool siek word sal een van die kantoor  personeel die ouers skakel om die kind te kom haal.  Leerder moet in die uittekenregister uitgeteken word.

4.10.5 ‘n Leerder wat die skool tydens skoolure verlaat word by die kantoor afgehaal.

4.11    SNOEPIE:

4.11.1 Leerders in die Aanvangsfase (Gr.1 tot Gr. 3) mag die snoepie 5 minute voor die aanvang van pouse besoek - die res van die leerders nadat die klok vir pouse gelui het.

4.11.2 Leerders moet in rye voor die snoepie aantree.

4.11.3 Leerders wat by die rye indruk sal by die snoepie belet word.

4.12   MEDIASENTRUM

4.12.1 Leerders mag boeke pouse (Maandae + Donderdae) en naskool tot twee uur uitneem.

4.12.2 Daar moet altyd orde en dissipline in die mediasentrum wees.

4.12.3 Media-prefekte moet gehoorsaam word.

4.12.4 Media-prefekte is daar vir hulp en leiding.

4.12.5 Leerders wat mediaboeke verniel sal belet word om die mediasentrum te besoek.

4.12.6 Leerders moet ‘n materiaal sakkie bring om boek in te sit.

4.12.7 Laat boeke: Boete R1 per dag

4.13   SAALOPENING:

4.13.1 Die saalopening is ‘n gewyde periode en daarom moet daar deurgaans stilte gehandhaaf word.   Prefekte help met toesig.

4.13.2 Wanneer die volkslied en die skoollied gesing word moet almal op aandag staan.

4.13.3 Tydens verdaging moet leerders in rye uitstap en in rye na hulle klasse stap.

4.13.4       Leerders kan medaljes en sertifikate wat hulle verwerf het, skooltoe bring en dit sal dan in die saal aan hulle oorhandig word.

4.15   BUITEMUURSE AKTIWITEITE:

4.15.1 Tydens buitemuurse aktiwiteite geld alle skoolreëls vir alle leerders.

4.15.2 Leerders wat die skool op die sportveld verteenwoordig moet altyd in die korrekte sportdrag geklee wees.

4.15.3 ‘n Gesonde sportmangees behoort ten alle tye nagestreef te word.

4.15.4 Geen wangedrag sal op of langs die sportveld geduld word nie.

4.16   AFKONDIGINGS: (INTERKOM)

4.16.1 Tydens afkondigings oor die interkom moet daar stilte in die klas wees.

4.16.2 Afkondigings  vind net voor pouses en voor die skool uitkom plaas.

4.17   KLASWISSELING:

4.17.1 Leerders moet tydens klaswisseling flink beweeg en in rye na die volgende klas stap -  nie in groepe nie!

4.17.2 Leerders mag nie laat by die volgende klas aankom nie - indien die onderwyser sy / haar deur toegemaak het is die leerder laat.

4.17.3 Geen  leerder mag gedurende pouse of voor skool  (sonder  die toestemming van onderwyser) in die klas wees nie.

4.17.4 Leerders mag nie op die stoepe hardloop nie.

4.18   GEDRAG BUITE DIE SKOOLGROND :

4.18.1 Die skooluniform is net so deel van die skool as die skoolgrond self.  Dit is soos ‘n handelsmerk van ‘n maatskappy wat ‘n eie unieke karakter het.  Indien ‘n leerder ‘n oortreding buite die skoolgrond in skooldrag begaan, geld stappe en tugmaatreëls wat binne die skool geld.

4.19   KLASKAMERPRAKTYK:

4.19.1 Leerders moet in rye voor ‘n klas aantree.  Op bevel van die onderwyser wat buite die klas is, moet die leerder ordelik die klas instap.

4.19.2 Leerders gaan staan by hulle banke en wag op die groet en bevel van die onderwyser om te gaan sit.

4.19.3 Indien die onderwyser nie by die klas is nie moet die klasleier by die hoof gaan uitvind wat die rede is .  Die leerders moet instap as die deur oop is.

4.19.4 ‘n Herrie skryf nie op banke, mure, pale ens nie.

4.19.5  Tydens onderrigperiodes word nie geëet nie.

4.19.6 Indien ‘n leerder oneerlik is in ‘n toets, word sy antwoordvel ingeneem.  Die ouers word gekontak en leerder ontvang geen punte nie.

4.19.7 ‘n Leerder verlaat nie die klas sonder toestemming van die onderwyser nie.

4.19.8 Indien handboeke,  skrifte en mediaboeke verniel is, neem die ouers verantwoordelikheid vir die herstel / vervanging daarvan, dit geld ook vir verlore boeke.

4.19.9  Huiswerk soos deur die onderwyser gegee aan die klas moet gedoen word.

4.19.10 Indien ‘n leerder in ‘n klas skree, gesels, rondloop ens, word die klasatmosfeer ontstig.  Dit is ‘n baie ernstige oortreding wat aan die ouers gerapporteer sal word.

4.19.11 Indien die hoof of enige onderwyser die klas inkom tel die klasleier en die hele klas groet gelyk.  Leerders hoef nie op te staan nie.

4.20  AANTREEBLAD :

4.20.1 Leerders tree in die oggende aan op die aantreeblad.

4.20.2 Leerders tree netjies in klasverband aan onder die regte registerklasplaatjies.

4.20.3 Leerders staan netjies in rye en luister na die aankondigings (geen gesels en eet nie).

4.21   ALGEMEEN:

4.21.1Geen afknouery word toegelaat nie.

4.21.2 Geen vloekery of vuiltaal nie - Rapporteer dit dadelik by ‘n onderwyser.  Ouers sal dan gekontak word.

4.21.3 Geen bakleiery word toegelaat nie. Daar is ander maniere om ‘n geskil op te los.

4.21.4 Indien daar ‘n vermoede van diefstal is, sal die polisie sowel as die ouers se hulp ingeroep word.  By hierdie skool is daar nie plek vir kinders wat ander se eiendom steel nie.

4.21.5 Geen kind word toegelaat om terwyl in skooldrag geklee hand - aan - hand of om die lyf te loop nie.  Geen liefkosings of omhelsing op gronde nie.

4.20.6  Indien pornografiese literatuur by ‘n leerder gevind word, sal sy/haar ouers gevra word om dit by die hoof te kom afhaal en sal so ‘n leerder ‘n laaste waarskuwing kry.

 

 

 

 

         

 

 

 

image