Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

KULTUUR

Deur kulturele aktiwiteite vir ons leerders te beplan word sosiale en interaktiewe vaardighede ontwikkel en toegepas. Leerders word ook die geleentheid gebied om kulturele kennis en tegnieke te ontwikkel, te verstaan en deel van hulle lewenswêreld te maak.   Daar word ‘n reeks kulturele aktiwiteite aangebied op ons skoolterrein soos hieronder uiteengesit.

 

Ons kultuurgroepe neem ook deel aan verskeie Kunswedstryde en word ook elke jaar gekies om in die Staatsteater op te tree.

 

Junior Revue

Junior Revue is vir Gr.1 tot Gr.4 seuns en dogters.  Die Junior Revue begin in die eerste kwartaal  en hulle oefen tot die einde van derde kwartaal.  Die Kunswedstryde vind plaas in die derde kwartaal.

 

Junior Revue oefeninge is op Woensdae-middae en soms Saterdae.

 

Organiseerder:

Me. C. Potgieter

 

Junior Drama

Junior Drama is vir Gr.1 tot Gr.3 seuns en dogters.  Die Junior Drama begin in die eerste kwartaal  en hulle oefen tot die einde van derde kwartaal.  Die Kunswedstryde vind plaas in die derde kwartaal.

 

Junior Drama oefeninge is op Maandae-middae.

 

Organiseerder:

Me. H. Stewien

 

Senior Revue

Senior Revue is vir Gr.5 tot Gr.7 seuns en dogters.  Die Junior Revue begin in die eerste kwartaal  en hulle oefen tot die einde van derde kwartaal.  Die Kunswedstryde vind plaas in die derde kwartaal.

 

Senior Revue oefeninge is op Maandae-middae en soms Vrydae.

 

Organiseerder:

Me. S. Janse van Vuuren

 

Senior Drama

Senior Drama is vir Gr.4 tot Gr.7 seuns en dogters.  Die Junior Drama begin in die eerste kwartaal  en hulle oefen tot die einde van derde kwartaal.  Die Kunswedstryde vind plaas in die derde kwartaal.

 

Senior Drama oefeninge is op Maandae-middae.

 

Organiseerder:

Me. M. Janse van Vuuren

 

Senior Spreekkoor

Senior Spreekkoor is vir Gr.4 tot Gr.7 seuns en dogters.  Die Senior Spreekkoor begin in die eerste kwartaal  en hulle oefen tot die einde van derde kwartaal.  Die Kunswedstryde vind plaas in die derde kwartaal.

 

Senior Spreekkoor oefeninge is op Woensdae-middae.

 

Organiseerder:

Me. A. Du Plessis

 

Hip-Hip Groep

Hip-Hop Groep is vir Gr. 5 tot Gr.7 seuns en dogters.  Die Hip-Hop Groep begin in die eerste kwartaal  en hulle oefen tot die einde van derde kwartaal.  Die Kunswedstryde vind plaas in die derde kwartaal.

 

Junior Drama oefeninge is op Woensdae-aande.

 

Organiseerder:

Me. L. Potgieter

 

Redenaars

Laerskool Hermanstad het besluit om in 2017 te begin met redenaars.  Ons wou graag ‘n geleentheid skep waar ons leerders hul sê te kan sê.

 

Organiseerder:

Me M. Janse van Vuuren

 

Voordrag

Laerskool Hermanstad bied geleenthede vir elke leerder om hom of haar op Kultuurgebied uit te leef. Leerders neem jaarliks aan die Pretoria Kunswedstryd deel. Daar word leerders per graad vir elke afdeling gekeur vanaf Gr R tot Gr 7.

Graad R - 3: Skryf in vir Afrikaans of Engels stilstaande Poësie.

Graad 4 - 7:

  • Afrikaanse Stilstaande Poësie
  • Engels Poësie
  • Afrikaans Prosa
  • Voorgeskrewe bladlees Prosa
  • Voorgeskrewe bladlees Poësie

 

Afrigting word deur bekwame personeel by die skool aangebied. Leerders wat uitpresteer (A++ /Kategoriewenner) neem deur die jaar ook aan ander Kunswedstryde deel wat gereël word deur die Afrikaanse Kunsvereniging.

 

Organiseerder:

Me. C. Potgieter

 

VCSV

Tydens eerste pouse op Dinsdae kom die leerders bymekaar in die saal om die Here se naam groot te maak en iets van Hom te leer.  Die groep leerders groei elke week.

Organiseerders:

Me. Y. David

 

 

 

 

image