Hermanstad Laerskool - Streef Moedig

SPORT

By Laerskool Hermanstad bied sport die geleentheid aan leerders om deel te neem as individue, maar ook in spanverband. Die Herries se fokus is op deelname en leerders moet ook die sport geniet.  Geleentheid word aan alle leerders gebied om hulself 100% uit te leef in die sport van hul keuse. Dit is ons doel om ons Herries die geleentheid te gee om ten volle hul sport te beoefen en hulle potensiaal te bereik. Die afrigting word deur van ons eie onderwyspersoneel behartig, maar in sommige gevalle ook ondersteun en bygestaan deur entoesiastiese ouers.

 

Atletiek

Atletiek plaas in die 1ste en 4de kwartale. In die 4de kwartaal neem al die leerders (Gr 1 – Gr 6) aan die Huissport deel. Die idee van die Huissport is om al die leerders ‘n kans te gee om aan enige van die items deel te neem en sodoende vir die oefengroepe vir die res van die jaar en die volgende jaar gekies te word.

Daar word alreeds geoefen in die 4de kwartaal en daar word reeds aan byeenkomste deelgeneem. Daar is verskeie vriendskaplike byeenkomste in die 1ste kwartaal. Die Clusterbyeenkoms (‘n amptelike byeenkoms) is gewoonlik die 1ste week in Februarie. Daarna volg die distriksbyeenkoms waarna atlete deurgaan na die Gauteng Noord en SA kampioenskappe.

 

Atletiek by Laerskool Hermanstad bestaan uit agt items:
 

o/7- o/13

• Naellope

 

o/10- o/13

• Hoogspring
• Verspring
• Gewigstoot
• Middelafstand

 

Organiseerders:

Mnr. P Harmse 

 

Rugby

Rugby (o/9 - o/13)

Rugby is ‘n wintersport wat in die 1ste kwartaal, na atletiek en in die 2de kwartaal beoefen word. Die fokus van die afrigters is op vaardigheids-ontwikkeling en die genot van die spel. Die afrigterskorps glo dat rugby 'n sportsoort is wat positiewe energie by leerders ontwikkel en terselfdertyd hulle emosioneel en fisies sterk maak.  

Al die spanne word afgerig deur gekwalifiseerde en bekwame afrigters.  Spelers kry dus blootstelling aan tegnieke en die spel rugby.

Jaarliks toer die O/11 en O/13 spanne gedurende die Maart / April vakansie.

Rugby oefeninge vind plaas op Maandae tot Donderdae in die middag.

 

Organiseerder:

Mnr. J. Pieterse

 

Bulletjierugby

Bulletjierugby bied O/6 (Gr R) tot O/8 (Gr 2) leerders die geleentheid om vaardighede te ontwikkel en deel te neem sonder enige kontak, deur die gebruik van “rips”. Die vereenvoudigde spel fokus op deelname en genot.

 

Ouers is by die afrigting, wedstryde, organisasie en ondersteuning betrokke. Die afrigting word deur die ouers gedoen en volg beginsels wat in die Bulletjierugby handleiding uiteengesit word. Dit is ‘n georganiseerde en beheerde sport wat deur die Blou Bulle Rugby Unie bestuur word. Hulle stel die reëls in, bepaal die liga wedstryde en bied die Boksmart en afrigtings / skeidsregter kursusse aan.

 

Gelyke geleentheid vir alle spelers word beklemtoon en spanne word gekies om alle spelers gelyke geleentheid te gee om te ontwikkel en speel. Daar is geen A of B spanne nie, net kleure en ons probeer altyd om die spanne so uit te sit dat daar gelyke vaardighede in elke span is. O/6 spanne bestaan uit 6 spelers, O/7 uit 7 en O/8 uit 8.

Jaarliks bied ons Bulletjierugby ouerspan ‘n Bulletjierygbydag aan.

Bulletjierugby oefeninge vind plaas op Dinsdae en Donderdae aande.

 

Organiseerders:

Mnr J Pieterse

 

Netbal

Netbal (o/10 - o/13)

Netbal is ‘n wintersport wat in die 1ste kwartaal, na atletiek en in die 2de kwartaal beoefen word. Die fokus van die afrigters is op vaardigheids-ontwikkeling en die genot van die spel.  Netbal is `n ideale spansport vir enige dogter. Nie net kry hulle die geleentheid om hul fiksheid en vaardighede te verbeter nie, maar word ook blootgestel aan die uitdagings van die lewe naamlik: teleurstelling, deursettingsvermoë, uithouvermoë, hardwerkendheid en sosialisering.

Elke span word afgerig deur bekwame afrigters wat gereeld kursusse bywoon.  Die 7 speelsters kry genoeg aandag. Speelsters kry kwaliteit afrigting wat haar potensiaal verbeter.

Jaarliks woon ons netbalspanne ‘n kliniek by, waar hulle nuwe tegnieke en vaardighede leer en bemeester

Netbal oefeninge vind plaas op Dinsdae en Donderdae in die middag.

 

Organiseerder:

Me. S Janse van Vuuren

 

Mini-Netbal (o/7 - o/9)

Graad 1, 2 en 3 dogters speel mini-netbal.

Wat is Mini-Netbal?

  • Bestaan uit 8 speelsters in ‘n span
  • Speelsters ruil posisies na elke helfte.
  • Geen telling word gehou en daar word gekonsentreer op genot en die ontwikkeling van basiese vaardighede

Wat is die doel van Mini-Netbal

Aanleer van ...

  • Vaardighede soos hand– oogkoördinasie, voetwerk en liggaamsbeheer
  • Tegnieke van aanvallende en verdedigende  spel
  • Fiksheid en uithouvermoë
  • Spelpatrone op die baan
  • Ontwikkeling van selfvertroue en sosialisering (spansport)
  • Vinnige en kreatiewe denke (vinnige besluite op die baan)

Jaarliks woon ons mini-netbalspanne ‘n kliniek by, waar hulle die basiese tegnieke en vaardighede leer en bemeester

 

Mandjiebal (o/6 – Gr.R)

Die Graad R dogters speel Mandjiebal wat deel vorm van Mini-Netbal.  Mandjiebal bestaan uit 5 speelsters, waar hulle in een derde van die netbalbaan speel.  Die doel van Mandjiebal is om die speelsters entoesiasties te maak ook netbal ne die nodige basiese vaardighede aan te leer.

Elke span word afgerig deur bekwame afrigters wat gereeld kursusse bywoon. 

Die Graad R – 3 speelsters neem aan vriendskaplike mini-netbaltoernooie deel.  Ons reël ook jaarliks ons eie Mini-Netbaldag waar skole regoor Pretoria die dag kom bywoon.

Mini-Netbal oefeninge vind plaas op Dinsdae en Donderdae in die middag en Mandjiebal in skooltyd.

 

Organiseerder:

Me. E. Grobler

 

Krieket

Krieket (o/9 - o/13)

Ons krieket begin direk na die rugby seisoen en ‘n kliniek word jaarliks gedurende die Junie/Julie vakansie onderneem om gereed te maak vir die seisoen.  Die doel met elke krieketspeler is om hom so toe te rus dat hy gebalanseerd die samelewing kan betree.  Massa-deelname is belangrik en suiwer aanmoediging is die manier waarop ons dit bereik. 

Al die spanne word afgerig deur gekwalifiseerde en bekwame afrigters.  

Krieket oefeninge vind plaas op Maandae tot Donderdae in die middag.

 

Organiseerder:

Mnr. D. Prinsloo

 

Mini-Krieket

Mini-Krieket is vir Gr.R tot Gr.2 seuns en vir Gr.R-Gr.7 dogters.  Dit vind plaas in die derde kwartaal en strek oor tot die vierde kwartaal.

Ons ouers speel ‘n groot rol by ons Mini-Krieket.  Hulle organiseer dit en is ook die afrigters.  Die ouers reël jaarliks ‘n Mini-Krieket dag waar verskeie skole deelneem.

Mini-Krieket oefeninge vind plaas op Dinsdae en Donderdae aande.

 

Organiseerders:

Mnr P Harmse

 

Sagtebal

Sagtebal (o/10-o/13 dogters)

Ons sagtebal begin aan die einde van die tweede kwartaal wanneer die eksamen afgehandel is.  Die dogters woon jaarliks gedurende die Junie/Julie vakansie ‘n sagtebalkliniek by.  Die doel met elke sagtebalspeler is om haar so toe te rus dat sy gebalanseerd die samelewing kan betree. 

 

T-ball (o/8-o/9 dogters)

T-ball is vir die o/8 -  o/9 dogters.  Die doel van T-ball is spelers bekend te maak aan sagtebal en vir hulle die basiese vaardighede en tegnieke aan te leer.  T-ball vind plaas op ‘n speelse manier en geen telling word gehou nie.

Die T-ball span neem deel aan vriendskaplike toernooie.

Al die spanne word afgerig deur gekwalifiseerde en bekwame afrigters.  

Sagtebal en T-ball oefeninge vind plaas op Dinsdae en Donderdae in die middag.

 

Organiseerder:

Me. C. van Dyk

 

Landloop

Landloop vind amptelik plaas in die derde kwartaal wanneer dit die amptelike liga seisoen is.  Die oefeninge vind reeds in die 2de kwartaal plaas vir verbeterde fiksheidsvlakke. In die 3de kwartaal vind die skoleligas plaas en na afloop van die liga seisoen dring die leerders wat kwalifiseer deur na die provinsiale en nasionale kampioenskappe.

Landloop is `n sportsoort waaraan enige leerder kan deelneem en bied die geleentheid tot fiksheid, liggaamlike ontwikkeling, uithouvermoë en deursettingsvermoë. Die leerder leer dat hy/sy met selfdissipline sy/haar eie vermoëns tot prestasie en sukses bepaal wat tot hoë hoogtes kan lei.

Landloop leer ‘n leerder gesonde eetgewoontes, hoe om beserings, terugslae en teleurstellings te hanteer.  Landloop is `n sport wat op `n hoë ouderdom steeds beoefen kan word en bied die leerder geleenthede om aan die Suid-Afrikaanse- en Wêreldkampioenskappe deel te neem.

`n Landloopatleet leer om op te staan wanneer hy/sy val en sodoende voor te berei vir die wedloop van die lewe wat lei na volwassewording.

Landloop oefeninge vind plaas op Maandae tot Donderdae direk na skool.

 

Organiseerder:

Me T Visagie

 

 

 

 

image